16.05.2018r.
Daniel Porzucek
Dodanie Certyfiatu SSL, teraz strona znajduje się pod linkiem https://zslmultitool.pl
26.04.2018r.
Daniel Porzucek
Poprawienie blokady głosowania używającej plików cookies (obecnie 1 głos na nauczyciela dziennie)
15.04.2018r.
Jan Mager
Poprawienie strony wizualnej zgłaszania nowych cen oraz produktów, dodanie Google Analytics oraz Favicon do aplikacji
14.04.2018r.
Jan Mager
Całkowite zaprogramowanie zgłoszenia nowego produktu oraz usuniecia produktu oraz w pełni działający system zarządzania zgłoszeniami w panelu administratora
13.04.2018r.
Jan Mager
Stworzenie licznika zgłoszeń zmian w panelu administratora, stworzenie formularza do zgłaszania zmiany ceny produktu przez użytkownika, przygotowanie baz danych pod zarządzanie proponowanymi zmianami w panelu administratora
12.04.2018r.
Jan Mager
Kompletne zaprogramowanie opacji 'Losowy produkt'
11.04.2018r.
Jan Mager
Stworzenie ikonek oraz szkieletu podaplikacji 'Zgłoś zmianę'
08-09.04.2018r.
Jan Mager
Napisanie dokumentacji technicznej (www.zslmultitool.pl/dokumentacja)
06.04.2018r.
Jan Mager
Poprawienie małych błedów, czytelności strony, wyświetlania na urządzeniach mobilnych
05.04.2018r.
Jan Mager
Dodanie do podaplikacji (edycja bazy danych produktów) możliwości permamentnego usunięcia produktu z bazy danych oraz poprawienie strony wizualnej panelu administratora
04.04.2018r.
Jan Mager
Dodanie w pełni funkcjonalnego skryptu umożliwiającego bezpośrednią edycję bazdy danych produktów z poziomu panelu administratora oraz poprawienie strony wizualnej opcji dodawania produktu do bazy danych
04.04.2018r.
Daniel Porzucek
Przekonwertowanie bazy danych z JavaScript do MySQL
03.04.2018r.
Jan Mager
Naprawienie skryptu wyszukującego produktów oraz zaprojektowanie oraz zaimplementowanie strony graficznej dodawania nowego produktu w panelu administratora
02.04.2018r.
Jan Mager
Napisanie skryptu w panelu administratora dzięki, któremu możemy dodawać produkty do bazy danych
01.04.2018r.
Jan Mager
Wprowadzanie nowej wersji wyświetlania i sortowania produktów (PHP(ajax) zamiast JS)
31.03.2018r.
Jan Mager
Przeniesienie bazy danych produktów z JS do MySQL
13.03.2018r.
Jan Mager
Dodawanie w panelu administratora przycisków nawigacyjnych
11.03.2018r.
Jan Mager
Napisanie skryptu umożliwiającego zalogowanie do panelu administratora (Stajnia vs. Łącznik vs. Automaty)
06.03.2018r.
Jan Mager
Zmiana organizacji plików na serwerze, dodanie admin.php, wygląd panelu logowania dla administratora
05.12.2017r.
Jan Mager
Dodanie opcji szybkiego przełodowywania strony po wybraniu osoby z changeloga
05.12.2017r.
Piotr Konkiewicz
Wykonanie grafik dla stron: kalkulator (+ jego dwie podstrony), notatki i sprawdziany.
04.12.2017r.
Daniel Porzucek & Jan Mager
Opracowanie dokumentacji technicznej projektu
28.11.2017r.
Jan Mager
Naprawda drobnych błędów na stronie
28.11.2017r.
Daniel Porzucek
Wprowadzenie RWD do Humorków Nauczycieli
14.11.2017r.
Daniel Porzucek & Jan Mager
Początkowe zakodowanie wyglądu podstrony Humorki Nauczycieli
04.11.2017r.
Daniel Porzucek
Przygotowanie i wdrożenie opcji głosowania na humor poszczególnych nauczycieli
27.10.2017r.
Jan Mager
Napisanie skryptu i zakodowanie strony losującej losowy produkt z bazy danych
26.10.2017r.
Jan Mager
Zaprojektowanie i zakodowanie okienka popup - narzędzie do szukania produktów, searchbox
21.10.2017r.
Jan Mager
Dodanie dwóch nowych opcji do Stajnia vs. Łącznik vs. Automaty - Losowy Produkt oraz Lista Produktów
20.10.2017r.
Jan Mager
Napisanie skryptu wyświetlającego okienko z przeglądem wyszukiwanych produktów, dodatnie obsługi słów kluczowych do bazy danych produktów
18.10.2017r.
Jan Mager
Napisanie skryptu filtrującego artykuły cenowo rosnąco i malejąco oraz alfabetycznie
14.10.2017r.
Jan Mager
Zaimplementowanie bazy danych produktów, zakodowanie strony wyświetlającej wszystkie produkty oraz poszczególne kategorie
12.10.2017r.
Jan Mager
Napisanie skryptu filtrującego kategorie jedzenia w aplikacji Stajnia vs. Łącznik vs. Automaty, dodanie nowych kategorii do listy
10.10.2017r.
Daniel Porzucek
Dodanie placeholdera do select2, opracowanie podstaw szkieletu systemu głosowania na humorki nauczycieli, wdrożenie funkcji codziennego, samoczynnego resetowania ilości głosów
07.10.2017r.
Jan Mager
Poprawienie małych błędów na stronie, zakodowanie wstępnej wersji aplikacji Stajnia vs. Łączanik vs. Automaty
04.10.2017r.
Jan Mager
Dodananie wszystkich podstron i odnośników ze strony głównej, dodanie listy wyboru imion w zakładce changelog
03.10.2017r.
Daniel Porzucek
Nawiązanie połączenia z bazą danych phpmyadmin, implementacja możliwości wybrania nauczyciela z rozwijanej listy
03.10.2017r.
Piotr Konkiewicz
Wykonanie wstępnego projektu graficznego dwóch pierwszych podstron
02.10.2017r.
Jan Mager
Stworzenie ikonek na stronie głównej przekierowujących do poszczególnych aplikacji
27.09.2017r.
Jan Mager
Zakodowanie podstrony Changelog, przedstawiącej proces tworzenia aplikacji
26.09.2017r.
Daniel Porzucek
Wprowadzenie rekordów “Humorków Nauczycieli” do bazy danych w phpmyadmin
26.09.2017r.
Jan Mager
Zakodowanie strony startowej wraz ze wsparciem na urządzenia mobilne
24.09.2017r.
Jakub Ciszewski
Wykonanie szkieletu strony startowej w HTML
22.09.2017r.
Jan Mager
Projekt graficzny strony startowej
15.09.2017r.
Daniel Porzucek
Stworzenie dokumentacji projektu, implementacja Select2 do Humorków Nauczycieli
14.09.2017r.
Jan Mager
Stworzenie hostingu, domeny strony, założenie dysku i tablicy do organizacji pracy na Trello.com